ATISOKE

Kecpin kekwan e kokwetcikemowin, masinahike

Atisoke kekir - Kinoketan mamo

Wi atisokene, matci ota ka i ici pe masinahikan kekotc ma kotak kekwan wi actaine, mitowi masinasowina matci kaie masinactetcikanicic, ekoci pe wita.  Miro pa kiwote kaie miro tapwatcike.

Mikwetc