top of page

KITCI ATISOKANA

Mitceno nehe kitci atisokana, tawok ka ki atisokatakaniwitcik mitowi nehe kokotce atisokana, e ki tapwe iciepanik neheriw e ki pe tipatcimotcik, tepirak kirano anotc actew kitci mamowititahikw neta atisokana kaie nehe e ki masinahikatek kaie e ki tipatcimonaniwok.  Kitarimwenak actew tekaci ka ki pe nikatamakowikw ki kice kimocomonapanak, e ki pe orinkatakik kaskina kekwariw kaie e ki pe arimwetcik mocak kape taciketcik Notcimik.  Nehe tca ota nki actan kitci atisokan nehe ka ki masinapiskikatek nete asinik Ariwacikamak itekera ka actek.  

SAKWASKA 
MASINAHIKAN

bottom of page