top of page

Kitci atisokan 2023


Tan e irapitak Nehiromowin
Mitceno tan mia ke ki irapitak kitarimwewino,napitc kaskina wiec ni ki ici peten kekwan ka arimotcikatek mia osam e kictapitak e itetakok nehe itewin, witamakemakon nte kekwan ka arimotcikatek matci kaie ka arimomakaniwitc. Mitowi ka matanak, weckatc nehe ki apitan e akitasowokaniwok, irikik e tatik e matanaki tipahikewokaniwon tan mia otci warowik nehe ka arimotcikatek.  New mitana (anotc 40), new e matanak (4 collines).  Enko naha kitci atawe iriniw ka ki kiskinomaketc aski masinahikanik e otci tapwatciketc.  Akitasowin nehe itewin neta otciparin akotasowin, weckatc irapitcitcikan kitci nanakatcitakaniwok e ici nipatakaniwok notcimik kitci minatcitakaniwok.  Oskan octikwana akotakaniwon mictikok.  Ekote ki otci akitasonaniwok, kaie ki katakaniwok atisokan weckatc ka ki iciwepak.  Micta kice kictapitan kitci kinokaniwok, ekote ke otci kackitatcik awacak kitci mantokasotcik nikanik.  

Mocak ki itwaniwon, kirowe wetan kekwan tapwe kitci witaman ke tca kitci otci kiraskiin, kita ariman kitci mikowin ki kiraskiwin (arimwewinik).  Aric mekotekorewok ki masinahikewokopan ni apitc ka ickwa monewakaniwitcik.  Kitca atisokatamok neta e masinahikanik ka sikahatasotcik kaie ka ki nipowitcik otenak, Metaperotin (Trois-Rivières) kaie Metaperotinicic (Sillery). Ote kirika Tatosak (3 Registre de Tadoussac) masinahikan ka nipowitcik, ka sikahatasotcik,ota masinahikanik, ki arotc apitcitawok e sikataketcik kaie e nipowitcik, e witakik tan e totamoritci Emitcikocica kitci ocihitisoritci, kiapatc e weckeritci osam atawe awiniw e micta tacikamoritci kiapatc.  Ki kinokewok atisokanik, kitarimowewinak, asinik ki masinapaskahikewok kaie ki masinapekihikewok asinik.  Ota weckatc masinahikana ki orowipitcikatewa pamikicikwepitcikanik weckatc Nehirowisiwok ka sikatasotcik matci kaie ka nipowitcik aiamihe mikiwamik.  Ekote e otci petakok neta e icinikasotcik (e aicihitc kaso) e mitcetitcik (tcik), ki kimotci actawok e aki aiciwepisitcik ka ickwa monewakaniwitcik, Peikwakamik.  Enko nehe kitci atisokan ota ke arimotaman, napitc kitci kiskeritakik awacak kekwan wetci ota anotc pa tacikewok, weckatc tca e irikwaskimakak Aski kipa tacikatano. Enko tca kirika ke nte arimotaman, nictam emitcikocicak ke pe takocacinitcik (Vikings). Petakon kiapatc oticinikasowinewok itekera.  Nama notcimi arimwewiniw ki otci kiskeritamok neki, ki maka kimotiwok awaca kaie iskwewa weckatc e pe nta ocihitisotcik ota.  

kinoke_marque-01.png

Atikamekw Nehirowisiw Kitci Atisokan

Atita e irapitak arimowewin :
Kitci aimihitonaniwok e wi totcikatek kekwan.
Kitci witcikatek e iterimonaniwok, e itamitcitaniwok, e isparinaniwok (aiiciwin), e wi totcikatek kekwan...
Kitci atisokatcikatek kekwan matci kaie awik.
Kitci akitcikatek kekwan matci kaie awikak.
Kitci atoskaniwok, e ntohonaniwok, e natcipotasonaniwok notcimik
E orinikatcikatek kekwan matci kaie e  arimotcikatek ka ki aiciwepak aski masinahikanik kitci actek

Grande_Paix_Montreal.jpg
bottom of page